Heldagsbegivenhed

HSR indleveringsfrist

Sidste frist for indlevering af forslag og rapporter til hovedservicerådsmøde [...]

Redaktionsmøde

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Frister for indsendelse stof til bladet: 1. januar 1. marts [...]

Go to Top