Referatet af hovedserrådsmødet 1o. december 2022 ligger nu på hjemmesiden

Ale ønskes en glædelig jul og et godt nytår.