Referatet af Hovedservicerådsmødet den 4. februar 2023 er nu lagt ud på Hjemmesiden samt en ajourført Strukturhåndbog.