Joboplag: TEU søger 2-4 vagtplansansvarlige til telefonvagten

Kære AA-medlem.

Er du/I gode til og glade for at arbejde med planlægning og strukturering af vagtplaner?

Så er det lige dig/jer, vi har brug for.

Vi er i gang med at ændre den nuværende arbejdsfunktion som telefonvagtkoordinator.

Så er du frisk på at indgå i nyt og udvidet team og samtidig være med til at sikre, at AA’s telefonvagt består, så er det dig/jer, vi har brug for.

Telefonvagten er åben fra kl. 8:00 til kl. 24:00 alle årets dage og består af 77 faste vagter inkl. afløsere og pt. en venteliste med 16 personer.

Det vil være perfekt, hvis 2-4 personer deler opgaven mellem sig med henblik på, at du/I sikres fridage. Det giver mulighed for fleksibilitet og for at re-tænke, hvordan vi kan sikre den bedst mulige arbejdsgang/dækning. Du/I vil selvfølgelig få en grundig oplæring i funktionen.

Din/jeres opgave består:

  • Telefonisk- og/eller sms-kontakt med telefonvagterne bl.a. i forbindelse med bytning af vagter, sygdom, ferie m.m.
  • Yde assistance ved overleveringsproblemer fra vagt til vagt.
  • Løbende ajourføre de 3 siders telefonvagtplan.
  • Løbende kontakt med telefonvagtsponsorerne omkring udskiftning/oplæring af telefonvagter.
  • Løbende kontakt med TEU-assistenten omkring problemer med telefonerne og opdatering af håndbogen.
  • Indkalde til og afholde 1 årligt erfaringsudvekslingsmøde for alle vagter i samarbejde med e-mailkoordinatoren.
  • Udsende opdateret håndbog og Nyt om… til alle vagter hver 3. måned i samarbejde med TEU-assistenten og formanden for TEU

Dine kvalifikationer ser sådan ud:

  • Mindst 3 års sammenhængende ædruelighed
  • Gode IT-kundskaber, vejledningskundskaber og rutineret bruger af Office-pakken
  • Kendskab til vores vagtordning og gerne med erfaring som telefonvagt

Hvis du/I er interesseret i, at høre nærmere eller i at blive vores nye telefonvagtsupervisor, så kontakt TEU på e-mail aa.dk.telev@gmail.com eller på telefonnumrene 60250525 (onsdage kl. 15-18) eller 60250562 (tirsdage kl. 15-18)

Med venlig hilsen Telefon og E-mail Udvalget (TEU)