Redaktionsmøde

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Frister for indsendelse stof til bladet: 1. januar 1. marts [...]

TEU – opdatering

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Opdatering af håndbogen og Nyt om...

Lydbogsgruppen

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Hovedservicerådsmøde

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Dagsordenen udsendes til deltagerne inden mødet. Dagsordenen kan derefter ses [...]

Redaktionsmøde i Box334

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

1. januar 1. marts 1. maj 1. juli 1. september [...]

TEU-udvalgsmøde

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Dagsorden og Zoom-adresse udsendes mindst 2 uger før  

Økonomiudvalg

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Hovedservicerårdsmøde

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Dagsordenen udsendes til deltagerne inden mødet. Dagsordenen kan derefter ses [...]

Redaktionsmøde i Box334

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Frister for indsendelse stof til bladet: 1. januar 1. marts [...]

Hovedservicerådsmøde

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Dagsordenen udsendes til deltagerne inden mødet. Dagsordenen kan der efter [...]

Redaktionsmøde i Box334

Hovedservicekontoret Thorsgade 59,3. tv., København N

Frister for indsendelse stof til bladet: 1. januar 1. marts [...]

Go to Top