Anonyme Alkoholikeres 12 traditioner

Traditionerne handler om hvordan AA fungerer, bevarer sin enhed og tilpasser sig det omkringliggende samfund.

1. tradition
Vores fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

2. tradition
Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun èn autoritet – en kærlig Gud – sådan som Han måtte udtrykke sig i vores gruppesamvittighed. Vores ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.

3. tradition
Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke.

4. tradition
Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i de sager som angår andre grupper og AA som helhed.

5. tradition
Hver gruppe har kun ét hovedformål – at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.

6. tradition
En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge-, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.

7. tradition
Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.

8. tradition
Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale

9. tradition
AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

10. tradition
AA tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.

11. tradition
Vores udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares.

12. tradition
Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer.