Servicekonferenceudvalg 2022

Servicekonferenceudvalget for den kommende Servicekonference vælges af de delegerede på den forgangne Servicekonference.

Formålet med servicekonferenceudvalget

 • at opfange ideer og tanker fra hele Fællesskabet
 • at sikre kontinuitet og arbejde imellem Servicekonferencerne
 • at tilrettelægge og afvikle Servicekonferencen i det følgende år
 • at planlægge arbejdet i komiteerne
 • at styrke møderne i komiteerne

Arbejdsopgaver i udvalget

 • samle op på beslutninger, der er truffet af Servicekonferencen
 • vurdere forslag til Servicekonferencen, der indsendes til Hovedservicerådet
 • foretage indstillinger til Hovedservicerådet
 • udarbejde forslag til dagsorden til Servicekonferencen
 • udarbejde forslag til program for Servicekonferencen
 • udarbejde liste over ledige poster, der er på valg ved følgende års Servicekonference
 • vedligeholde ”Liste over ikke realiserede Servicekonferencebeslutninger” og indsende den til Hovedservicerådet inden hvert møde i Hovedservicerådet sammen med rapporten til Hovedservicerådet
 • vurdere forslag samt emner til workshops til Servicekonferencen i forhold til Traditioner, Koncepter med videre

Kontakt Servicekonferenceudvalget

Udvalget kan kontaktes på mail via sekretæren for HSR på aa@anonyme-alkoholikere.dk

Medlemmer af Servicekonferenceudvalget 2022

Navn Funktion Medlem af / ansvar
Vibeke R Servicekonference-formand
 • leder af Servicekonferenceudvalget
 • medlem af Hovedservicerådet, dog uden stemmeret
 • sammensætter sammen med Hovedservicerådet program og dagsorden for næste års Servicekonference.
Anders R Servicekonference-Viceformand At følge udvalgets arbejde med henblik på at kunne overtage Servicekonferenceformandens funktioner ved dennes forfald
Dorte S Repræsentant fra Daglig Ledelse  
Lone B Formand Komiteen Oplysning
Erik H Sekretær Komiteen Oplysning
Finn Sv Suppleant Komiteen Oplysning
Adam D Formand Komiteen Fællesskab
Niels P Fungerende sekretær Komiteen Fællesskab
Ubesat Suppleant Komiteen Fællesskab
Anders R Formand Komiteen Fremsyn
Jørgen F-H Sekretær Komiteen Fremsyn
Betty K Suppleant Komiteen Fremsyn
Catrin B Formand Komiteen Solidaritet
Trine R H Sekretær Komiteen Solidaritet
Hanne Th Suppleant Komiteen Solidaritet
Om service i AA
Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen