Servicekonferenceudvalget

Servicekonferenceudvalget for den kommende Servicekonference vælges af de delegerede på den forgangne Servicekonference.

Formålet med servicekonferenceudvalget

 • at opfange ideer og tanker fra hele Fællesskabet
 • at sikre kontinuitet og arbejde imellem Servicekonferencerne
 • at tilrettelægge og afvikle Servicekonferencen i det følgende år
 • at planlægge arbejdet i komiteerne
 • at styrke møderne i komiteerne

Arbejdsopgaver i udvalget

 • samle op på beslutninger, der er truffet af Servicekonferencen
 • vurdere forslag til Servicekonferencen, der indsendes til Hovedservicerådet
 • foretage indstillinger til Hovedservicerådet
 • udarbejde forslag til dagsorden til Servicekonferencen
 • udarbejde forslag til program for Servicekonferencen
 • udarbejde liste over ledige poster, der er på valg ved følgende års Servicekonference
 • vedligeholde ”Liste over ikke realiserede Servicekonferencebeslutninger” og indsende den til Hovedservicerådet inden hvert møde i Hovedservicerådet sammen med rapporten til Hovedservicerådet
 • vurdere forslag samt emner til workshops til Servicekonferencen i forhold til Traditioner, Koncepter med videre

Medlemmer af Servicekonferenceudvalget

Der nedsættes et Servicekonferenceudvalg hvert år, der består af:

 • Formanden fra hver af de kommende Komiteer
 • Sekretæren fra hver af de kommende Komite
 • Servicekonferenceformanden
 • Servicekonferenceviceformanden
 • Et medlem af Daglig Ledelse
 • Repræsentanter fra AA-data

Kontakt Servicekonferenceudvalget

Udvalget kan kontaktes på mail via sekretæren for HSR på aa@anonyme-alkoholikere.dk

Om service i AA
Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen