Servicehåndbogsarbejdsgruppen

Servicehåndbogsudvalget blev oprettet 1990. I 2018 blev udvalget suspenderet i 2 år og erstattet af en arbejdsgruppe. I 2020 forlængedes perioden uændret i 4 år.

Formålet med servicehåndbogsudvalget

 • at udarbejde og vedligeholde Servicehåndbogen med beslutninger taget på Servicekonferencerne
 • at udarbejde og vedligeholde Strukturhåndbogen

Arbejdsopgaver i arbejdsgruppen

 • ajourføre oplysningerne i Servicehåndbogen efter Servicekonferencen
 • løbende ajourføre oplysningerne i Strukturhåndbogen
 • være opmærksom på uhensigtsmæssigheder og ændringer i AA- Danmarks struktur
 • at være Hovedservicerådet behjælpelig med formulering af eksempelvis forslag til Servicekonferencen
 • trække på erfaringer fra det internationale samarbejde
 • vurdere indsendte forslag til Servicekonferencen med henblik på, at de er i overensstemmelse med Traditioner og Koncepter og deres konsekvenser for Service- og Strukturhåndbøgerne. Vurderingen indsendes til Hovedservicerådet
 • indsende forslag til Hovedservicerådet og Servicekonferencen
 • vejlede i spørgsmål om servicestrukturen i Danmark
 • indsende rapporter til Hovedservicerådet
 • aflægge rapport til Servicekonferencen
 • en repræsentant fra arbejdsgruppen deltager – foruden Hovedservicerådsmedlemmet – i Servicekonferencen – dog uden stemmeret

Medlemmer af arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen består af 4 medllemmer. Heraf er en valgt til formand og en valgt til sekretær.

Der afholdes normalt 4 – 5 møder årligt


* = Arbejdsgruppens periode udløber juni 2024

Kontakt arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen kan kontaktes på mail via sekretæren for HSR på aa@anonyme-alkoholikere.dk