Ledige AA serviceposter

Serviceposter på valg til Servicekonferencen 2024

  • Viceformand for Hovedservicerådet
  • Kasserer for Hovedservicerådet
  • Nordisk delegeret
  • International delegeret
  • Suppleant for
  • International delegeret
  • Revisorsuppleant

Ansøgning om at blive indstillet til valg sendes senest 1.august 2024 til aa@anonyme-alkoholikere.dk

Læs mere om de forskellige serviceposter i Servicehåndbogen.

Oplysninger i øvrigt: aa@anonyme-alkoholikere.dk

Redaktører og skribenter
til Box334

Bladet Box334 kan bruge redaktører med interesse for produktion af et medlemsblad. Vi udvælger artikler og illustrationer. Har du interesse for layout er du meget velkommen.

Box334 udvalget kan også bruge “freelance” skribenter der kunne tænke sig at levere en mindre artikel inden for et fastlagt emne.

Har du spørgsmål eller forslag hørervi meget gerne fra dig

box334@anonyme-alkoholikere.dk