Hattepenge & Økonomi

AA er selvforsynende og den Syvende Tradition er grundlaget: “Hver AAgruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra”.

Hattepenge

Dit frivillige bidrag
Hattepenge indsamles ved møderne for at opretholde den nødvendige AAservice, der kan sikre, at AA er tilstede for den lidende alkoholiker.Vi bestemmer selv, hvor meget vi bidrager med og hvordan vi betaler.

Du kan

 • lægge penge i hatten
 • betale med mobilepay
 • overføre til regionens konto
 • overføre til AA Danmarks konto

Syvende Tradition er grundlaget
Hver AAgruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. AAgrupperne bør hvile fuldstændigt på frivillige bidrag fra deres egne medlemmer.

Vi mener, at hver gruppe hurtigst muligt må tilegne sig dette ideal:

 • at enhver generel anmodning om midler i Anonyme Alkoholikeres navn er særdeles farlig, ligegyldigt om den kommer fra grupper, klubber, hospitaler eller udenforstående bureauer
 • at modtagelse af store gaver eller bidrag er uklogt
 • at vi bør have den nødvendige reserve til at kunne klare vores forpligtelser
 • at vi aldrig samler en større formue, som ud over fornuftige reserver, bliver ved med at hobe sig op uden egentligt fastsatte formål
 • at vi bidrager mest muligt til gavn for den lidende alkoholiker

Overførsel til fælles service i AA
Hattepenge til fælles service i AA kan overføres til nedenstående konti:

AA Danmark
Reg. nr. 4180 konto nr. 8726000
Mobilepay: 83611
Ved betaling fra udlandet: IBAN DK 6300 8726000

Region Nordjylland
Reg. nr. 1551 konto nr. 12435754

Region Midtjylland
Reg. nr. 1551 konto nr. 0912646

Region Syd
Reg. nr. 1551 konto nr. 0810576

Region Storkøbenhavn
Reg. nr. 1551 konto nr. 0068683
Mobilepay:39245

Region Nordsjælland
Reg. nr. 1551 konto nr. 3095711

Region Øst
Reg. nr. 1551 konto nr. 0001472674
Mobilepay: 92615

Hvad bruges hattepengene til?

I grupperne

Grupperne bestemmer selv, hvad Hattepengene der indsamles bruges til dette sker på gruppesamvittighedsmøderne.

De anvendes for eksempel til:

 • Husleje
 • Kaffe/The
 • Indkøb af Velkomstmateriale
 • Indkøb af mønter
 • Indkøb af AA Litteratur
 • Bidrag til service i Regionen og AA Danmark

I regionen

Via din grupperepræsentant eller hvis du selv er aktiv i regionsarbejdet, er du med til at bestemme, hvadhattepengene i regionen bruges til.

De anvendes for eksempel til:

 • Udgifter i forbindelse med servicemøder
 • Servicekonference
 • Informationsudvalg
 • Telefon og Internet
 • Regions Nyt / Hjemmeside
 • Porto og kopiering
 • Kontorartikler
 • Kørselsgodtgørelse vedrørende service
 • Bidrag til service i AADanmark

Regionens regnskab er tilgængeligt på regionens hjemmeside.

I AA Danmark

Hvis du er aktiv i regionsarbejdet og/eller i den landsdækkende AA Service, kan du også være med til at påvirke AA Danmarks anvendelse af hattepengene og andre indtægter dette sker på de årlige Servicekonferencer.

De anvendes for eksempel til:

 • Husleje
 • Vedligeholdelse og rengøring
 • Fotokopiering
 • Forsikringer
 • EDB, Internet, Telefon
 • Porto og kontorartikler
 • Servicekonference og seminarer
 • Udgifter til møder i Service
 • Transportudgifter vedrørende Service
 • Internt forbrug af litteratur
 • World Service Meeting
 • European Service Meeting
 • International litteratur
 • Nordisk samarbejde

Økonomi

Årsregnskaber
Her kan du hente/læse årsregnskaber for AA Danmark

Vejledning om økonomi
Hovedservicekontoret får ofte stillet en række spørgsmål vedrørende Gruppers lejeudgifter, bankkonti og forsikringer, godtgørelse af udlæg til servicemedarbejdere, mulighed for skattefradrag og CVR-numre. Denne vejledning forsøger at svare på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

AA’s tradition om at være selvforsynende

AA’s medstifter fortæller om grundene til, at AA-grupper ikke søger bidrag udefra, og hvorfor de støtter AA’s hovedkontor. AA’s vidtstrakte Tolvtetrinsarbejde, der bringer budskabet til den næste alkoholiker, er selve hjerteblodet i vores AA-foretagende. Uden denne afgørende aktivitet ville vi alle snart visne og dø.

Hvordan passer AA’s service – på verdensplan, regionalt og lokalt – ind i vores organisation? Hvorfor skal vi finansiere disse funktioner? Svaret er enkelt nok. Hver eneste AA-service er udtænkt for at gøre mere og bedre Tolvtetrinsarbejde muligt. Det gælder, hvad enten det er en gruppes mødested, et centralt eller regionalt kontor, sponsorering, eller det er kontoret for World Service i New York, der arbejder for at bevare enhed og effektivitet over hele kloden.

Selv om de ikke er dyre i drift, er disse serviceenheder helt afgørende for vores fortsatte ekspansion – for vores overlevelse som et fællesskab. Deres omkostninger er en kollektiv forpligtelse, der hviler helt og holdent på os alle. Vores støtte til denne service udgør rent faktisk en anerkendelse fra vores side.  AA skal overalt kunne fungere med fuld styrke, og ifølge vores tradition om at være selvforsynende er vi alle med til at betale regningen.

Vi har længe vidst, at Anonyme Alkoholikere ikke har behov for bidrag udefra. Vores fællesskab er selvforsynende. AA-grupper forsøger heller ikke at afholde udgifterne til behandling for tusinder af nykommere. Vi lærte for længe siden, at det ikke kan lade sig gøre.

I stedet tilbyder AA nykommeren en åndelig livsstil, der kan fjerne hans alkoholproblem. Når dette er opnået, vil nykommeren i selskab med sine lidelsesfæller så begynde at løse sine personlige problemer – herunder de økonomiske.

Så AA-grupperne i sig selv modtager ikke bidrag udefra – og de støtter heller ingen. Ved første øjekast kan denne holdning synes at være hård, næsten ufølsom. En enorm erfaring siger os dog noget andet. Pengegaver – som en forudsætning for at blive ædru – er som regel værdiløse, når de forbindes med en AA-gruppe.

Selvfølgelig ser vi AA’s primære service i det Tolvtetrinsarbejde, titusinder af os dagligt udfører for at bringe AA-budskabet til nykommere. Vi rejser millioner af kilometer, og vi er fraværende fra arbejde og hjem. Samlet set lægger vi meget store beløb. Som enkeltpersoner tøver vi ikke med at give midlertidig økonomisk støtte til nykommeren, hvis og når han synes at ønske ædruelighed først. Her er altså penge, der kan gøre godt, og de bliver altid givet på en meget personlig basis. Og måske kan det ikke udelukkende kaldes velgørende, eftersom Tolvtetrinsarbejdet betyder mere sikker ædruelighed og tilføjer åndelig vækst for sponsoren.

Begge disse principper forstår vi: AA ønsker ingen bidrag udefra, og vi støtter vores egne serviceenheder økonomisk. Vi forstår dem – men vi glemmer det somme tider.

Bill W.
Grapevine, oktober 1967