Anonyme Alkoholikeres 12 trin

De 12 trin er fundamentet for den personlige helbredelse i Anonyme Alkoholikere. Og for at gøre fremskridt i programmet er det vigtigt at studere disse trin.

1. trin 
Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke kunne klare vort liv.

2. trin
Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

3. trin
Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg – Gud sådan som vi opfattede Ham.

4. trin
Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt.

5. trin
Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

6. trin
Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter.

7. trin
Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore fejl.

8. trin
Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle.

9. trin
Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre.

10. trin
Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

11. trin
Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den.

12. trin
Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde.

De 12 Trin er fundamentet for den personlige helbredelse i Anonyme Alkoholikere. Og for at gøre fremskridt i programmet er det vigtigt at studere disse trin.

Principperene, der udtrykkes, er universelle og anvendelige for enhver, uanset hans eller hendes personlige tro. I Anonyme Alkoholikere stræber vi efter en stadig dybere forståelse af disse trin (principper) og beder om visdom til at gøre brug af dem i vort daglige liv.

AA’s formålserklæring

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere, til at opnå ædruelighed.