AA’s Landsdækkende Informationsudvalg

LIV varetager opgaven med at koordinere rammerne for information af offentligheden.

Formålet med LIV

  • sikre information om Anonyme Alkoholikere til offentligheden
  • skabe et synligt budskab udadtil i overensstemmelse med AA’s traditioner og retningslinjer
  • tilbyde støtte og rådgivning til regionernes og gruppernes informationsudvalg
  • modtage og besvare henvendelser til udvalget fra pressen, AA-medlemmer, folk, der ønsker besøg af foredragsholdere osv.

Arbejdsopgaver i LIV

Det er blevet en tradition, at LIV deltager i Folkemødet. Ud over det kan du se beskrivelsen af arbejdsopgaver og kvalifikationer i Strukturhåndbogen.

Deltag i servicearbejdet

Vil du være med til at udbrede kendskabet til AA? Selve arbejdet med at holde foredrag og informere i offentligheden bliver koordineret i regionerne og AA-grupperne. Læs mere i Håndbog om offentlig information. Hvis du vil være medlem af LIV, skal du vælges som repræsentant for din region.

Medlemmer af LIV

Region Navn Rotation
Formand Betty K 2026
Næstformand/ Storkbhvn. Lone B. 2023
Nordjylland Claus D. 2023
Midtjylland Helle H.P. 2028
Syd

Ubesat

 
Øst Erik H. 2024
Nordsjælland Jeppe L. 2023

Kontakt LIV

Du kan kontakte Landsdækkende Informationsudvalg på mail

Om service i AA
Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen