AA’s Landsdækkende Informationsudvalg

LIV varetager opgaven med at koordinere rammerne for information af offentligheden.

Formålet med LIV

  • sikre information om Anonyme Alkoholikere til offentligheden
  • skabe et synligt budskab udadtil i overensstemmelse med AA’s traditioner og retningslinjer
  • tilbyde støtte og rådgivning til regionernes og gruppernes informationsudvalg
  • modtage og besvare henvendelser til udvalget fra pressen, AA-medlemmer, folk, der ønsker besøg af foredragsholdere osv.

Arbejdsopgaver i LIV

Det er blevet en tradition, at LIV deltager i Folkemødet. Ud over det kan du se beskrivelsen af arbejdsopgaver og kvalifikationer i Strukturhåndbogen.

Deltag i servicearbejdet

Vil du være med til at udbrede kendskabet til AA? Selve arbejdet med at holde foredrag og informere i offentligheden bliver koordineret i regionerne og AA-grupperne. Læs mere i Håndbog om offentlig information. Hvis du vil være medlem af LIV, skal du vælges som repræsentant for din region.

Medlemmer af LIV

Det landsdækkende informationsudvalg består af 7 medlemmer. Hver region vælger en repræsentant. Der udover vælges en formand og blandt medlemmerne en næstformand.

Der afholdes ca. 4 møder årligt. Det sker på skift i regionerne.

Kontakt LIV

Du kan kontakte Landsdækkende Informationsudvalg på mail

Om service i AA
Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen