Loading...
ALLEREDE AA-MEDLEM2024-04-15T09:20:12+02:00

Allerede AA-medlem

Her på siden er der masser af information til dig, som er medlem af AA. Og er du ny eller pårørende, er du selvfølgelig velkommen til at kigge med. Rigtig god fornøjelse!

AA-gruppen

Der hvor det hele starter

Servicekonferencen

Det er dig og din gruppe, der bestemmer i AA

Sponsor / sponsee

Arbejdet med AA’s 12 trin

Ofte stillede spørgsmål

AA’s historie2022-01-18T14:13:33+01:00

I Danmark har Anonyme Alkoholikere eksisteret siden 1955, og på verdensplan blev AA startet i 1935.

AA (Alcoholics Anonymous) blev stiftet i USA i 1935 af de to alkoholikere Bill Wilson, som var børsmægler i New York og Bob Smith, som var læge i Akron, Ohio. AA udspringer historisk af den såkaldte Oxford-gruppe, hvor Bill Wilson fik hjælp til at stoppe med at drikke. Han forsøgte ihærdigt at give sin erfaring videre til andre alkoholikere. Det fik han stor inspiration til at gøre fra lægen Dr. Silkworth fra Towns’ Hospital i New York City, hvor han havde været i behandling gentagne gange for sit alkoholmisbrug.

På et tidspunkt var Bill Wilson på forretningsrejse i Akron, og på sit hotel i byen får han pludselig lyst til at gå ind i restauranten og købe sig en drink. Han ved, at hans ædruelighed er i fare og beslutter sig til at finde en anden alkoholiker at tale med.

I en telefonboks i hotellets lobby ringer han til flere præster og spørger, om de kan sætte ham i forbindelse med en alkoholiker og lidelsesfælle, som han kan tale med. Ad omveje får han fat i Bob Smith, som er kirurg i Akron. Han indvilliger i at mødes med Bill, og de to mænd ender med at tale sammen hele natten.

Kort efter bliver Bob Smith ædru, og de to mænd har gjort den erfaring, at det hjælper at give sin løsning videre og dele erfaring, styrke og håb med lidelsesfæller.

I mange menneskers øjne er den grundlæggende ide om at bringe AA’s budskab videre fra den ene alkoholiker til den anden en medvirkende årsag til den store udbredelse AA har opnået verden over.

Det er helt frivilligt og ikke noget krav, at det enkelte AA-medlem skal bringe budskabet videre til andre, men mange alkoholikere har opdaget, at de har lettere ved at holde sig ædru, når de fortæller deres egen historie til nye alkoholikere.

I bogshoppen kan du finde litteratur om Anonyme Alkoholikere og deres historie.

AA’s struktur2022-01-25T12:46:24+01:00

Anonyme Alkoholikere fungerer på flere måder anderledes end de fleste foreninger og organisationer i Danmark.

Det landsdækkende fællesskab består udelukkende af alkoholikere. Der er ingen behandlere, kun nuværende og tidligere problemdrikkere, der deler erfaring, styrke og håb og på den måde hjælper sig selv og hinanden med at holde sig ædru.

AA er gratis og åbent for alle, der har et ønske om at stoppe med at drikke.
Deltagelse er anonymt på den måde, at der ikke er medlemslister eller kontingenter. Ingen ved, hvor mange medlemmer, AA har.

Fællesskabet er centreret omkring de selvstyrende AA-grupper og møder. AA’ere kan frit beslutte at nedsætte en gruppe eller starte et møde.

Derudover er der en AA-struktur, som tager sig af anliggender, der går på tværs af grupperne. Det kan fx være oversættelse og trykning af AA-litteratur, AA’s telefon- og emailvagt, hjemmeside, foredragsvirksomhed osv.

Hvert år bliver er afholdt en servicekonference, hvor AA-grupperne er repræsenteret. Her bliver der valgt repræsentanter til AA’s daglige ledelse. Grupperne er også inddelt i seks regioner, som sender repræsentanter til Hovedservicerådet (HSR), som er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen.

HSR har nedsat en række udvalg, som beskæftiger sig med i praksis at føre servicekonferencens beslutninger ud i livet og gennemføre alle de opgaver, der er nødvendige for at drive AA.

Læs mere om AA’s struktur her og i Strukturhåndbogen

Find møder i udlandet2022-01-17T11:47:35+01:00

Skal du ud at rejse? Eller flytter du måske til udlandet i en længere periode? Som AA’er er du automatisk medlem af et meget stort fællesskab med møder i rigtig mange lande.

Her kan du finde AA-møder i udlandet

Hvad er Krim-ordning?2022-01-17T11:51:41+01:00

Krim-ordning pr. juli 2019

Fællesskabet har – efter vedtagelse på servicekonferencen 2019 – etableret en aftale med kriminalforsorgen om, at der kan kvitteres for deltagelse i AA-møder, og en oversigt kan ses på mødelisten. På den elektroniske liste står det ud for hver gruppe. På PDF-listen er gruppen markeret med et #– tegn.

Det betyder:
Kommer der et medlem til gruppen med et kort fra kriminalforsorgen, og beder om en kvittering for sin tilstedeværelse på et møde påtegner mødelederen medlemmets kort fra kriminalforsorgen.

Denne forespørgsel omhandler etablering af en aftale om at kunne forsyne Kriminalforsorgen med en Mødeliste, hvoraf det fremgår, at AA-gruppen er villig til at underskrive for fremmødet.

Begrundelse:
Begrundelsen er, at Kriminalforsorgen kan henvise klienter til grupper, der vil påtegne en skrivelse fra Forsorgen om et fremmøde, og ikke sende klienter til grupper, ”der ikke vil.”

I forbindelse med vedtagelsen af ovennævnte forslag, vil vi gerne vide, hvilke grupper, der er villige til, at det af Mødelisten fremgår, at de er villige til at give en kvittering på et fremmøde.

Har du spørgsmål til krim-ordningen bedes du kontakte aa@anonyme-alkoholikere.dk

Du kan se, hvilke grupper der er tilmeldt krim-ordningen under Find møde.

Hvad er service?2022-01-17T11:53:04+01:00

Det, vi i AA kalder service, vil i korte træk sige at hjælpe til med alt det praktiske i fællesskabet Anonyme Alkoholikere.

At lave service kan fx være at lave kaffe til et AA-møde. Det kan også være at stille stole op til mødet eller sætte dem på plads bagefter. Det kan også være at påtage sig posten som mødeleder eller at være AA-gruppens kasserer.

Du kan også lave service i AA’s overordnede struktur. Fx kan du blive valgt som AA- gruppens repræsentant i den lokale region. Eller du kan blive valgt som medlem af AA’s Hovedserviceråd eller et af de udvalg, der tager sig af opgaver som fx at passe telefonvagten eller redigere håndbøgerne.

Service i Anonyme Alkoholikere vil sige, at AA-medlemmerne hjælper til og bidrager til at holde fællesskabet og møderne i gang.

Service er det tredje ben i trekanten i AA’s logo. Helbredelse, fællesskab og service. Det har altid været et bærende princip i AA’s praksis og traditioner, at AA’ere laver service.

Mange oplever, at det gør dem til en aktivt bidragende del af det fællesskab, de er afhængige af for at få hjælp til alkoholismen.

Ved at lave service, bliver der skabt rammer og rum for at give AA’s budskab videre til nye. Og at give hjælpen videre til nye er netop en af hovedpointerne i AA’s løsning.

Læs mere om at lave service i AA

Hvad gør en pårørende?2022-01-17T12:02:51+01:00

Er du pårørende til en, der drikker for meget?

I Anonyme Alkoholikere kender mange alkoholismen fra mange vinkler. Vi har selv drukket for meget, og mange kender også til at være pårørende til et familiemedlem, der drikker for meget.

Vi har den dybeste respekt for, at det er utrolig hårdt at stå på sidelinjen og se på, når lidelsen har fat i et menneske.

Læs med her på vores hjemmeside, hvor du kan blive klogere på, hvad vi hver især har gjort for at komme os. Hvis dit familiemedlem ikke er villig til at gøre noget ved sit drikkeproblem, er der i mange tilfælde desværre meget lidt, du kan gøre for at hjælpe vedkommende. Hvis han eller hun er villig til at prøve noget nyt, kan du opfordre vedkommende til at kontakte AA’s hotline eller gå til et AA-møde. Her vil vi tage godt imod og introducere til AA’s løsning.

Som pårørende kan du måske få svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have. Og du kan altid tage dig af dig selv og de konsekvenser det måske har og har haft for dig at være pårørende til en alkoholiker.

Der findes også 12-trinsfællesskaber for pårørende, både for ægtefæller, børn af og forældre til dem, der drikker for meget.

Det gælder fx Al-Anon, der målretter sig til alle pårørende, og ACA, der er for børn og voksne opvokset i dysfunktionelle familier.

Her kan du læse mere om at være pårørende til en alkoholiker

Taknemmelighedslisten

AA’ere skriver, og AA’ere læser
Her kan du indsende din taknemmelighedsliste, som bliver offentliggjort på siden. Skriv gerne kort, så er den rarere for andre for andre at læse. Skriv ikke navne eller andet, der kan identificere dig eller personer, du skriver om.

Når du trykker Send, accepterer du, at vi opbevarer din indsendte tekst og offentliggør den her på siden. Vi offentliggør altid taknemmelighedslisterne anonymt, og efter offentliggørelse sletter vi din besked og dine kontaktoplysninger.

Hvad er en taknemmelighedsliste?
Mange AA-medlemmer vælger at skrive en liste over ting, som de er taknemmelige for. Det er helt frivilligt, og du kan sagtens være i AA uden at gøre det. Mange oplever, at en taknemmelighedsliste giver dem en helbredende følelse af ydmyghed. At den ændrer deres humør til det bedre og hjælper dem med at se lysere på alting.

Som inspiration kan du læse andres taknemmelighedsliste her og måske blive inspireret til at forsøge selv.

Taknemmelighedslisterne er 100 % anonyme.

Jeg er taknemmelig for at være ædru.
Tak, fordi jeg ikke har brug for at drikke.
Tak for at kunne gå til AA-møde i min dejlige hjemmegruppe.
Tak, fordi min familie og jeg skal på sommerferie sammen.
Tak, fordi jeg har et job, som jeg er glad for.
Tak, fordi mine børn klarer sig godt.

Taknemmelighedsliste 4. juli 2020

Jeg er taknemmelig for at være ædru
Tak for at være i live
Tak for at jeg ikke er alene
Tak for at Gud er med mig
Tak for at have AA i mit liv
Tak for at jeg kan leve en dag ad gangen
Tak for at have fundet den her måde at leve på
Tak for alt, din vilje ske ikke min

Taknemmelighedsliste 4. januar 2024

Tak, fordi jeg er ædru.
Tak, fordi jeg har tag over hovedet og tøj på kroppen.
Tak, fordi jeg har en sponsor, som er villig til at hjælpe mig og bruge tid på mig.
Tak, fordi kommunen valgte at udsætte mødet i sidste uge.
Tak, fordi jeg har penge til resten af måneden.
Tak, fordi jeg skal ud at sejle med gode venner.

Taknemmelighedsliste 7. august 2020

Jeg er taknemmelig for jeg har livet og lever fordi så har jeg muligheden for at hjælpe – eller lære af mine handlinger og efter bedste evne ændre dem,ved Guds hjælp. 🙏

Taknemmelighedsliste 10. april 2024

Indsend taknemmelighedsliste

Go to Top