Servicekonferencen

Hvert år bliver der afholdt en servicekonference, hvor AA-grupperne er repræsenteret. Her bliver der valgt repræsentanter til AA’s daglige ledelse. Grupperne er også inddelt i seks regioner, som sender repræsentanter til Hovedservicerådet (HSR), som er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen.

Servicekonferencen 2024

Servicekonferencen i 2024 afholdes 2. og 3. november.

Tidsfrister:

 • Indsendelse af forslag og workshopemner – 1.juni 2024
 • Ansøgning om at blive indstillet til valg – 1.august 2024
 • Endelig dagsorden færdig – 1.oktober 2024
 • Regnskab og budget på AA’s hjemmeside – 1.oktober 2024
 • Tilmelding via regionen – 15.september 2024

Servicekonferenceudvalget 2024

Servicekonferencen arrangeres af Servicekonferenceudvalget 2024.

Materialer til Servicekonferencen

Indsend forslag senest 1. juni 2024

Forslag forventes gennemarbejdet i udvalg, gruppe eller region. Nedenstående blanketter downloades, udfyldes og indsendes til aa@anonyme-alkoholikere.dk som vedhæftede filer.

Poster på valg til SK204

 • Viceformand for Hovedservicerådet
 • Kasserer for Hovedservicerådet
 • Nordisk delegeret
 • International delegeret
 • Suppleant for 
 • International delegeret
 • Revisorsuppleant

Ansøgning om at blive indstillet til valg sendes senest 1.august 2024 til aa@anonyme-alkoholikere.dk

Har du spørgsmål vedr. servicekonferencen: aa.dk.sek@gmail.com

Servicekonferencens målsætning

1.

Der skal foreligge en alsidigt omfattende rapport om den forudgående periodes aktiviteter med vægt på væsentlige beslutninger, som blev taget af den foregående Servicekonference.

2.

Alle emner, som bliver taget op til drøftelse, bør ikke betragtes ud fra en abstrakt, teoretisk synsvinkel, men som en sag af vital betydning for vort primære formål om selv at holde os ædru og viderebringe budskabet om ædruelighed til alkoholikeren, som stadig lider.

3.

Servicekonferencens beslutninger skal endvidere fremstå som præcist formulerede retningslinjer for Fællesskabets tjenere. Det er vigtigt, at de, som er villige til at føre beslutningerne ud i livet, har en klar vejledning i deres arbejde