Servicekonferencen

Hvert år bliver der afholdt en servicekonference, hvor AA-grupperne er repræsenteret. Her bliver der valgt repræsentanter til AA’s daglige ledelse. Grupperne er også inddelt i seks regioner, som sender repræsentanter til Hovedservicerådet (HSR), som er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen.

Servicekonferencen 2023

Servicekonferencen i 2023 afholdes: d. 4. – 5. november 2023

Tidsfrister:

  • Indsendelse af forslag og workshopemner – 1.juni 2023
  • Ansøgning om at blive indstillet til valg – 1.august 2023
  • Frist for indsendelse af rapporter fra udvalg, arbejdsgrupper m.fl. på A4 Word – 1. august 2023
  • Endelig dagsorden færdig – 1.oktober 2023
  • Regnskab og budget på AA’s hjemmeside – 1.oktober 2023
  • Tilmelding via regionen – 1.oktober 2023

Servicekonferenceudvalget 2023

Servicekonferencen arrangeres af Servicekonferenceudvalget 2023.

Materialer til Servicekonferencen

Følgende er til anvendelse på SK2023:

En blanket downloades og indsendes som vedhæftet fil senest 1. juni 2023 til aa@anonyme-alkoholikere.dk – evt. bilag vedhæftes også mailen

Poster på valg til SK2023

  • ikke offentliggjort endnu

Ansøgning om at blive indstillet til valg sendes senest 1.august 2023 til aa@anonyme-alkoholikere.dk

Har du spørgsmål vedr. servicekonferencen: aa.dk.sek@gmail.com

Servicekonferencens målsætning

1.

Der skal foreligge en alsidigt omfattende rapport om den forudgående periodes aktiviteter med vægt på væsentlige beslutninger, som blev taget af den foregående Servicekonference.

2.

Alle emner, som bliver taget op til drøftelse, bør ikke betragtes ud fra en abstrakt, teoretisk synsvinkel, men som en sag af vital betydning for vort primære formål om selv at holde os ædru og viderebringe budskabet om ædruelighed til alkoholikeren, som stadig lider.

3.

Servicekonferencens beslutninger skal endvidere fremstå som præcist formulerede retningslinjer for Fællesskabets tjenere. Det er vigtigt, at de, som er villige til at føre beslutningerne ud i livet, har en klar vejledning i deres arbejde