Hovedservicerådet (HSR)

Hovedservicerådet, i daglig tale kaldet HSR, er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Her kan du læse om HSR og Daglig Ledelse.

Hovedservicerådet

Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen. Hovedservicerådet er endvidere forpligtet til at give en redegørelse for sin forvaltning til Servicekonferencen.

Datoer for afholdelse af kommende HSR møder samt indleveringsfrister for forslag, kan ses i kalenderen.

Næste HSR møde

Afholdes 13. august 2022

Ingen indsendelse sf rapporter

HSR materialer

Daglig Ledelse

Daglig Ledelse har det daglige ansvar i perioden mellem hovedservicerådsmøderne, og består af:

  • Formanden for HSR
  • Viceformanden for HSR
  • Sekretæren for HSR
  • Kassereren for HSR. P.t. varetages kassererposten af en forretningsfører.

Kontakt HSR & Daglig Ledelse

Du kan kontakte sekretæren for HSR på aa@anonyme-alkoholikere.dk.

Medlemmer af HSR

Region Navn Rotation

 

Formand

 

ubesat  

Viceformand

Fungerende formand

Dorte S 2023
Sekretær Ernst U D 2022
Kasserer ubesat  
Ikke-alkoholiker ubesat  
Nordjylland Niels T 2022
Nordjylland ubesat  
Midtjylland Carsten N 2025
Midtjylland Helle HP 2026
Syd Asger J 2023
Syd Ubesat 2026
Øst Lisa R 2023
Øst Ilias P 2022
Storkøbenhavn Elizabeth T C 2025
Storkøbenhavn Flemming S 2025
Nordsjælland Lisbeth G 2023
Nordsjælland Stig J 2023
Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen
Om AA’s struktur