Hovedservicerådet (HSR)

Hovedservicerådet, i daglig tale kaldet HSR, er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Her kan du læse om HSR og Daglig Ledelse.

Hovedservicerådet

Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen. Hovedservicerådet er endvidere forpligtet til at give en redegørelse for sin forvaltning til Servicekonferencen.

Datoer for afholdelse af kommende HSR møder samt indleveringsfrister for forslag, kan ses i kalenderen.

Næste HSR møde

Afholdes d. 22. og 23.april 2023

Frist indsendelse af rapporter: d 1. april 2023

HSR materialer

Daglig Ledelse

Daglig Ledelse har det daglige ansvar i perioden mellem hovedservicerådsmøderne, og består af:

  • Formanden for HSR
  • Viceformanden for HSR
  • Sekretæren for HSR
  • Kassereren for HSR. P.t. varetages kassererposten af en forretningsfører.

Medlemmer af HSR

Hovedservicerådet sammensættes med to repræsentanter fra hver Region, valgt af denne og godkendt på Servicekonferencen. Regionsvalgte medlemmer indtræder i Hovedservicerådet ved godkendelse. Formand, Viceformand og Sekretær, valgt på Servicekonferencen. Servicekonferencens formand, valgt på Servicekonferencen (dog uden stemmeret). Servicekonferencen skal altid kunne udvide eller indskrænke antallet af medlemmer i Hovedservicerådet, hvis der opstår behov herfor.

Kontakt HSR & Daglig Ledelse

Du kan kontakte sekretæren for HSR på aa@anonyme-alkoholikere.dk

Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen
Om AA’s struktur