AA’s struktur

Én af grundpillerne i AA er, at alle medlemmer er lige, ingen er større eller mere værd end andre!

For at få hele det store AA-apparat til at fungere, har vi dog været nødsaget til at opbygge en organisation og struktur, som du her kan læse mere om.

Servicekonferencen

Servicekonferencen er et serviceorgan for AA i Danmark og er AA’s højeste ”myndighed”. Den afholdes for ”at fremme mål, idealer og navnlig rehabilitering, enhed og service.

Den afholdes (en weekend 1 gang årligt) for at sikre den sunde vækst af et ekspanderende fællesskab ved at knytte tættere bånd og skabe et bredere samarbejde”. Servicekonferencen er også stedet, hvor alle personlige valg til poster inden for AA afholdes.

Deltagere i Servicekonferencen er:

 • De regionsvalgte delegerede (i alt ca. 55)
 • Hovedservicerådets medlemmer
 • Internationale delegerede
 • Repræsentanter fra Hovedservicekontoret, AA-data og Bogshoppen
 • Repræsentanter fra div. Udvalg og Arbejdsgrupper
 • 2 referenter og 1 ordstyrer
 • Personer, der er på valg
 • Indbudte observatører og gæster fra andre lande
 • Servicekonferenceformanden
 • Nye HSR-medlemmer, der skal godkendes.

Næste Servicekonference

Servicekonferencen i 2024 afholdes 2. og 3. november. Læs mere om den her samt find arkiv over tidligere års Servicekonferencer.

Hovedservicerådet (HSR)

HSR er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet har rigtig mange ansvarsopgaver (der henvises til AA’s Servicehåndbog), men er bl.a. ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er truffet på Servicekonferencen samt for AA’s økonomi.

Rådet sammensættes med 2 repræsentanter fra hver af landets 6 Regioner, valgt af disse for en sammenhængende periode på 4 år og godkendt på Servicekonferencen.

HSR-mødernes deltagere er:

 • 12 regionsrepræsentanter
 • 1 International delegeret
 • 1 Nordisk delegeret
 • Formand for kommende Servicekonference
 • 2 referenter
 • Daglig Ledelse

Daglig Ledelse

Daglig Ledelses medlemmer vælges på en Servicekonference – for en 4-årig periode – og har det daglige ansvar i perioden mellem hovedservicerådsmøderne.

Daglig ledelse er bl.a. ansvarlig for afholdelse af Hovedservicerådsmøder (ca. 5 årligt) samt for kontakten udadtil – både indenlands og udenlands.

Daglig Ledelse består af:

 • Formanden for HSR
 • Viceformanden for HSR
 • Sekretæren for HSR
 • Kassereren for HSR. P.t. varetages kassererposten af en forretningsfører.