Telefon- og E-mailvagten (TEU)

De med *markerede felter skal udfyldes

Jeg ønsker at høre nærmere om:Telefonvagt
Jeg ønsker at høre nærmere om: E-mailvagt
Jeg ønsker at høre nærmere om: Kontaktperson
For og efternavn
Vej/gade

Marker i nedenstående bokse:

Jeg har mere end 1 års sammenhængende ædruelighed *
Jeg har ingen tilknytning til alkoholbehandlingssted *
Jeg er aktiv i AA *
Jeg er bekendt med AA’s 12 Trin og Traditioner *
Jeg vil bestræbe mig på at deltage i et årligt erfaringsudvekslingsmøde for alle vagter