Krim-ordning pr. juli 2019

Fællesskabet har – efter vedtagelse på servicekonferencen 2019 – etableret en aftale med kriminalforsorgen om, at der kan kvitteres for deltagelse i AA-møder, og en oversigt kan ses på mødelisten. På den elektroniske liste står det ud for hver gruppe. På PDF-listen er gruppen markeret med et #– tegn.

Det betyder:
Kommer der et medlem til gruppen med et kort fra kriminalforsorgen, og beder om en kvittering for sin tilstedeværelse på et møde påtegner mødelederen medlemmets kort fra kriminalforsorgen.

Denne forespørgsel omhandler etablering af en aftale om at kunne forsyne Kriminalforsorgen med en Mødeliste, hvoraf det fremgår, at AA-gruppen er villig til at underskrive for fremmødet.

Begrundelse:
Begrundelsen er, at Kriminalforsorgen kan henvise klienter til grupper, der vil påtegne en skrivelse fra Forsorgen om et fremmøde, og ikke sende klienter til grupper, ”der ikke vil.”

I forbindelse med vedtagelsen af ovennævnte forslag, vil vi gerne vide, hvilke grupper, der er villige til, at det af Mødelisten fremgår, at de er villige til at give en kvittering på et fremmøde.

Har du spørgsmål til krim-ordningen bedes du kontakte aa@anonyme-alkoholikere.dk

Du kan se, hvilke grupper der er tilmeldt krim-ordningen under Find møde.