Det, vi i AA kalder service, vil i korte træk sige at hjælpe til med alt det praktiske i fællesskabet Anonyme Alkoholikere.

At lave service kan fx være at lave kaffe til et AA-møde. Det kan også være at stille stole op til mødet eller sætte dem på plads bagefter. Det kan også være at påtage sig posten som mødeleder eller at være AA-gruppens kasserer.

Du kan også lave service i AA’s overordnede struktur. Fx kan du blive valgt som AA- gruppens repræsentant i den lokale region. Eller du kan blive valgt som medlem af AA’s Hovedserviceråd eller et af de udvalg, der tager sig af opgaver som fx at passe telefonvagten eller redigere håndbøgerne.

Service i Anonyme Alkoholikere vil sige, at AA-medlemmerne hjælper til og bidrager til at holde fællesskabet og møderne i gang.

Service er det tredje ben i trekanten i AA’s logo. Helbredelse, fællesskab og service. Det har altid været et bærende princip i AA’s praksis og traditioner, at AA’ere laver service.

Mange oplever, at det gør dem til en aktivt bidragende del af det fællesskab, de er afhængige af for at få hjælp til alkoholismen.

Ved at lave service, bliver der skabt rammer og rum for at give AA’s budskab videre til nye. Og at give hjælpen videre til nye er netop en af hovedpointerne i AA’s løsning.

Læs mere om at lave service i AA