Om anonymiteten i AA

Anonymitetsprincippet gælder kun for medlemmerne i Anonyme Alkoholikere. Fællesskabet AA som sådan skal ikke være anonymt – tværtimod skal AA være så synligt som muligt i samfundet for alkoholikeren, der søger hjælp.

Anonymitet og offentlig information

Mange har indvendinger imod AA og offentlig information, med henvisning til anonymitetsprincippet. Man mener at vi bryder anonymiteten ved at tale om os selv og om AA på offentlige steder, skoler og hospitaler. Dette er en misforståelse af anonymitetsprincippet.

Anonymiteten har tre vigtige vinkler

  • Vi værner stærkt om hvert medlems ret til at være anonym
  • Den er grundlaget for vore traditioner og minder os om at sætte principper før personer
  • Hvert AA‐medlem sætter selv grænsen for sin egen anonymitet, og 11. tradition sætter den øvre grænse. Dvs. vi bør ikke medvirke (med ansigt og hele vores eget navn) i presse, film, radio eller TV (inkl. Internettet).

Anonym men ikke usynlig

Ingen steder i traditioner og litteratur står der, at vi skal være anonyme på skoler, på arbejdspladser, hospitaler og lignende, som vil vide mere om AA. Det er med andre ord op til hver enkelt AA – medlem at afgøre, om han eller hun vil træde frem og bringe budskabet om AA videre i disse sammenhænge.

Dr. Bob sagde: “Der er to måder, du kan bryde anonymitetsprincippet på:

  1. Ved at medvirke med ansigt og hele dit navn i presse, film, radio eller tv eller
  2. Ved at være så anonym, at den lidende alkoholiker ikke kan finde dig!”