Anonyme Alkoholikere fungerer på flere måder anderledes end de fleste foreninger og organisationer i Danmark.

Det landsdækkende fællesskab består udelukkende af alkoholikere. Der er ingen behandlere, kun nuværende og tidligere problemdrikkere, der deler erfaring, styrke og håb og på den måde hjælper sig selv og hinanden med at holde sig ædru.

AA er gratis og åbent for alle, der har et ønske om at stoppe med at drikke.
Deltagelse er anonymt på den måde, at der ikke er medlemslister eller kontingenter. Ingen ved, hvor mange medlemmer, AA har.

Fællesskabet er centreret omkring de selvstyrende AA-grupper og møder. AA’ere kan frit beslutte at nedsætte en gruppe eller starte et møde.

Derudover er der en AA-struktur, som tager sig af anliggender, der går på tværs af grupperne. Det kan fx være oversættelse og trykning af AA-litteratur, AA’s telefon- og emailvagt, hjemmeside, foredragsvirksomhed osv.

Hvert år bliver er afholdt en servicekonference, hvor AA-grupperne er repræsenteret. Her bliver der valgt repræsentanter til AA’s daglige ledelse. Grupperne er også inddelt i seks regioner, som sender repræsentanter til Hovedservicerådet (HSR), som er det ansvarlige organ for AA i Danmark. Rådet er ansvarligt over for Servicekonferencen med hensyn til at realisere beslutninger, der er taget af Servicekonferencen.

HSR har nedsat en række udvalg, som beskæftiger sig med i praksis at føre servicekonferencens beslutninger ud i livet og gennemføre alle de opgaver, der er nødvendige for at drive AA.

Læs mere om AA’s struktur her og i Strukturhåndbogen